SAM Smart Asset Management Planner Monteur Tablet

SAM helpt,
altijd en overal!

Slimmer SAP service en onderhoud met dé offline mobiele app op elk gewenst device.

Bekijk de video

Wat is SAM
Smart Asset Management?

SAM Smart Asset Management is de razendsnelle hulp die beschikbaar is als offline mobiele service- en onderhoudsapp en werkt op ieder gewenst device. Met SAM krijgen uw technici een assistent die gebruikersvriendelijk is en snel hulp biedt waar dat nodig is. SAM ondersteunt ze op een slimme en uiterst efficiënte manier bij het uitvoeren en registreren van hun werkzaamheden. SAM helpt, altijd en overal!

SAM helpt u…

Verhoogt de productiviteit

Verhoogt de productiviteit

De productiviteit wordt verhoogd door het stroomlijnen van de communicatie, het automatiseren van tijdrovende processtappen en het elimineren van overbodig papierwerk.

Ontworpen mét en vóór uw technici

Ontworpen mét en vóór uw technici

Uw technici krijgen een app die volledig ondersteunt bij de uitvoering van alle dagelijkse werkzaamheden: een oplossing die snel en eenvoudig in gebruik is.

Ondersteunt het nemen van de juiste beslissing

Ondersteunt het nemen van de juiste beslissing

SAM helpt uw technici bij het nemen van de juiste beslissingen door inzicht te verschaffen in actuele en accurate service- en onderhoudsgegevens.

Geeft real time inzicht

Geeft real time inzicht

Bijtijds bijsturen wordt mogelijk door een actuele weergave van de status van de werkzaamheden, de locatie van uw technici en de kostenopbouw.

Reduceert kosten

Reduceert kosten

Besparen op administratieve overhead en ‘niet productieve’ werkuren door efficiënte vastlegging van de juiste gegevens zónder dubbele en foutgevoelige administratie

Verhoogt de winst

Verhoogt de winst

De winst wordt verhoogd door ‘in het veld’ accurate gegevens vast te leggen waardoor de afhandeling en/of de betaalcyclus drastisch verkort kan worden.

SAM is gebaseerd op de laatste technologie:

Volledig offline werken

Volledig offline
werken

Platform onafhankelijk en responsive schermen

Platform onafhankelijk en responsive schermen

Cloud en on-premise architectuur

Cloud en on-premise architectuur

S/4HANA of SAP ECC integratie

S/4HANA of
SAP ECC integratie

Wat betekent SAM voor u?

SAM voegt waarde toe aan uw gehele organisatie en zorgt ervoor dat u verder kunt groeien en focussen op wat werkelijk belangrijk is voor uw organisatie.

Servicemanager / Onderhoudsmanager

 • Verlagen van jaarlijkse onderhoudskosten: papieren werkbonnen worden vervangen door geautomatiseerde processtappen waardoor tijdrovende en foutgevoelige papierstromen worden geëlimineerd.
 • Verhogen van klanttevredenheid: uw medewerkers kunnen in het veld de juiste beslissingen nemen en hebben alle informatie om de klus direct te klaren. Het aantal vervolgafspraken wordt doordoor beperkt.
 • Optimalere inzet van personeel: u krijgt een constante terugkoppeling uit uw proces zodat er bijtijds bijgestuurd kan worden. Uw medewerkers kunnen nóg efficiënter worden ingezet: er kan meer werk worden verzet met dezelfde mensen.
 • Verhoging van de first-time-fix: doordat uw medewerkers altijd gebruik maken van de juiste en meest actuele data zoals asset gegevens, historie en handleidingen, kunnen ze eenvoudiger de juiste beslissing nemen om het probleem te verhelpen.
 • Best-practices toegepast: de app is gebaseerd op tal van ‘best practices’ die op basis van meer dan 15 jaar ervaring met mobiel service en onderhoud ontwikkeld zijn, zoals tijdschrijven op basis van stopwatches en inspecties met behulp van checklijsten.
 • Verhogen van medewerkerstevredenheid: uw medewerkers worden slim ondersteund bij de uitvoering en registratie van alle werkzaamheden. Ze hebben met de app een modern stuk gereedschap dat direct bijdraagt aan een juiste uitvoering van de werkzaamheden.
 • Verhoging van de hands-on-tool-time: doordat uw medewerkers minder tijd met de administratie kwijt zijn, hebben ze meer tijd om te sleutelen en daarmee te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
 • 360º overzicht van onderhoudstaken: alle onderhoudswerkzaamheden en taken zijn digitaal beschikbaar en er is een constante terugkoppeling waardoor u altijd het volledige overzicht behoudt.
 • Hogere beschikbaarheid van assets: doordat uw medewerkers de juiste beslissingen nemen en de klus direct weten te klaren, is de beschikbaarheid van uw assets nog hoger. De tijd dat uw asset ongepland niet beschikbaar is door storingen wordt lager.
 • Volledig geïntegreerd met SAP S/4HANA en ECC met uitgebreide configureerbare PM/CS functionaliteit bijvoorbeeld op het gebied van orders, meldingen, assets, klantgegevens, meetpunten, materialen, uren en werklijsten.
 • Verhoging betrouwbaarheid onderhoudssysteem: door directe administratieve invoer aan de bron, neemt de kans op fouten af en wordt de betrouwbaarheid van uw data verhoogd.

Werkvoorbereider / Planner

 • Geen dubbele administratie: directe invoer van gegevens in het administratiesysteem, waardoor gegevens niet meer achteraf in het systeem geadministreerd hoeven te worden (met een grote kans op fouten of vervuiling van data).
 • Efficiënter inzet van personeel: doordat u gedurende de dag bij kunt sturen, kunt u ervoor zorgen dat de juiste klussen op het juiste moment gebeuren en uw medewerkers nog efficiënter ingezet worden. Spoedopdrachten worden daardoor beter ingepast.
 • Real time inzicht: Altijd inzicht in de actuele status van de geplande werkzaamheden.
 • Koppeling met planbord: SAM kan gekoppeld worden met planborden zoals SAP MRS en ClickSchedule waardoor u als planner constant op de hoogte blijft van de voortgang van de geplande werkzaamheden en bij kunt sturen waar dit nodig is.

Technicus / Monteur

 • Eenvoudig in gebruik: SAM is ontworpen mét en vóór uw technici. Het werkproces staat centraal en niet het administratieproces.
 • Verlaging van de administratieve last:: alleen invoeren wat noodzakelijk is, geholpen door invoercontroles en keuzelijsten.
 • Standaardisatie van werkprocessen: door eenvoudige controlelijsten in de app kunnen inspecties gerichter worden uitgevoerd en vastgelegd in het administratiesysteem.
 • Beter geïnformeerd op locatie aankomen: door toegang te hebben tot klantinformatie, assetgegevens, historie van assets en gerelateerde documentatie.
 • Professionele uitstraling naar klanten: niet meer met verkreukelde, vervuilde papieren werkbonnen bij klanten aankomen, maar met een professionele tablet of smartphone en een digitale werkbon.
 • Bespaar tijd doordat nieuwe werkbonnen niet meer opgehaald en ingevulde werkbonnen niet meer weggebracht hoeven te worden. De werkbonnen hoeven niet meer overgetypt te worden.
 • Alle noodzakelijke documentatie van de assets is beschikbaar zonder dat grote werkmappen hoeven te worden meegesleept.
 • SAM is eenvoudig aanpasbaar aan de werkprocessen, waardoor niet het systeem maar de werkzaamheden centraal staan.
 • Snel en eenvoudig zoeken door het scannen van barcodes of RFID / AutoID
 • Snel navigeren naar de juiste locatie door integratie met Navigon, Garmin en Google Maps
 • Eenvoudig foto’s, video’s en geluidsopnamen maken en koppelen
 • Volledige ondersteuning bij alle dagelijkse werkzaamheden
 • De gebruikservaring staat centraal in SAM. Bewezen oplossingen binnen service en onderhoud worden gebruikt om uw technici optimaal te ondersteunen (zoals het automatisch tijdschrijven op basis van een stopwatch).
 • Geen dubbele administratie: direct alle gegevens invoeren, ook als er even geen internet verbinding is.

IT Projectmanager / Applicatiebeheerder

 • Logging: standaard uitgebreide logging op alle lagen van het mobiele landschap voor het analyseren van eventuele problemen. Het doorsturen van de logging gegevens van het mobiele device kan met een druk op de knop.
 • Grote data volumes: de applicatie en het platform zijn gebouwd voor het uitwisselen van grote hoeveelheden data waardoor de mensen in het veld over de juiste en meest actuele data kunnen beschikken. Hierdoor kunnen gefundeerde beslissingen genomen worden.
 • Eenvoudig aan te passen: de oplossing is gebaseerd op open- en industrie standaarden.
 • Cloud en on-premise: de oplossing is beschikbaar als cloud- en als on-premise oplossing
 • Responsive: de app draait op zowel smartphones, tablets als laptops en past zich automatisch aan het schermformaat aan.
 • Geen vendor lockin: De SAM-broncode wordt beschikbaar gesteld aan de klanten, waardoor u een vendor lock-in voorkomt.
 • Gemakkelijker om projecten te bemensen: door gebruik van open en industrie standaarden is er veel kennis in de markt beschikbaar.
 • SAM heeft een flexibele technologie met weinig beperkingen in vergelijking met andere standaard automatiseringsoplossingen.
 • Door gebruik van algemene technologie (ABAP, HTML5, SQL) is er voldoende kennis in de markt beschikbaar, om zelf snel uitbreidingen te maken.
 • Data stromen zijn tot in detail configureerbaar waardoor er snel aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, en ieder device alleen de noodzakelijke gegevens bevat.
 • De eenvoudige cockpit zorgt ervoor dat de juiste beheer items aandacht krijgen en u gestructureerder en adequater support kunt leveren.
 • Platform onafhankelijk: SAM kan geïnstalleerd worden op iOS, Android en Windows. Hierdoor hoeven ontwikkelingen maar één keer uitgevoerd te worden voor de verschillende platformen.
 • Monitoring: uitgebreide functies voor het monitoren van devices en de data stromen waardoor er beter en sneller geholpen kan worden.

We hebben SAM gekozen voor onze 1.500 servicetechnici, vanwege de perfecte SAP integratie. We hebben SAM al uitgerold naar onze customer servicegroep en gaan SAM nu introduceren aan het onderhoudsteam.

IT Manager

German bottling company

SAM heeft ons geholpen om de customer service en inspectieprocessen te optimaliseren. De synchronisatieproblemen die we met onze verouderde oplossing hadden, behoren tot het verleden.

CIO

International service corporation

SAM heeft mijn werklast als key-user drastisch verlaagd. De dagelijkse ondersteuning van onze 150 technici kost weinig moeite. Ik kan mij nu richten op het ondersteunen van de business in plaats van het oplossen van technici problemen.

Service Team Lead & Key User

International service corporation

Ik hou van SAM omdat de app mij ondersteunt bij het uitvoeren van inspecties en de app binnen seconden alweer gesynchroniseerd is met SAP.

Service Technician

International service corporation

We hebben gekozen voor SAM, omdat SAM de beste ROI had van alle geëvalueerde oplossingen. SAM was binnen 2 maanden geïmplementeerd!

Business Manager

Woodworking company

Onze onderhoudsprocessen zijn complex. Daarom is het belangrijk voor ons dat we een oplossing hebben die ontworpen is door experts die niet alleen de technische kennis hebben, maar ook de functionele proceskennis. Met SAM hebben we deze combinatie gevonden.

IT Manager

Swiss chemical company

Bekijk SAM in actie

Specificaties

Functionaliteiten

 • Werk- en serviceorder beheer, inclusief het aanmaken van nieuwe orders.
 • Uren- & materiaalboekingen (gepland en ongepland).
 • Meldingsbeheer, het bewerken van acties, posities, maatregelen en het aanmaken van nieuwe meldingen.
 • Beheer van uw assets (technische objecten zoals functieplaatsen en equipment) inclusief karakteristieken, meetpunten/-documenten en order-/meldingshistorie
 • Inspectiechecklijst gebaseerd op meetpunten, meldingen of QM-inspecties.
 • Business partner beheer, overzicht van alle werkorders, meldingen en assets.
 • Beheer van magazijn- en busvoorraad.
 • Aanmaken van service- / inspectierapporten (in PDF inclusief het zetten van handtekeningen).
 • Beschikbaar stellen van relevante bijlagen zoals foto’s, documenten, geluidsfragmenten, video’s en andere bestanden.
 • Snelle synchronisatie van grote hoeveelheden transactionele gegevens (orders en meldingen), masterdata (assets) en bestanden (documenten, foto’s en andere bijlagen).

Daarnaast kunt u volledig gebruik maken van alle mogelijkheden die de mobiele devices u te bieden hebben zoals:

 • Barcode en RFID/AutoID ondersteuning.
 • Foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken in het veld en deze koppelen aan de order, melding of de asset.
 • Integratie met navigatiesoftware zoals Navigon, Garmin en Google Maps.
 • Integratiemogelijkheden met Travel Expense Management op basis van SAP Travel Management.
 • SAM past zich automatisch aan het device aan (responsive) en is hierdoor geschikt voorsmartphones, tablets en laptops met zowel Windows, Android en iOS (platformonafhankelijk).

SAM is gebouwd voor grote data volumes. De oplossing maakt het mogelijk om meer dan 100.000 assets en materialen offline beschikbaar te stellen op het mobiele device, zonder in te boeten op performance op het apparaat en zonder lange synchronisatie tijden.

SAM Functionaliteiten Cirkel Iconen 2
SAM Functionaliteiten Cirkel Iconen 1
SAM Platform Onafhankelijk
On Cloud SAP Premise Platform

Technologie

 • Platformonafhankelijk, draait op zowel iOS, Android als Windows.
 • Uitbreidingen en aanpassingen hoeven maar één keer uitgevoerd te worden en ze zijn beschikbaar voor alle operating systems.
 • Responsive design, geschikt voor smartphones, tablets, laptops en PC’s. De app past zich automatisch aan de schermgrootte aan.
 • SAP Fiori gebaseerde schermen, waardoor de oplossing één wordt met andere standaard oplossingen van SAP die u aan uw medewerkers aanbiedt.
 • Oplossing beschikbaar als on premise en cloud (SAP Cloud Platform).
 • Volledige offline oplossing, geschikt voor grote data hoeveelheden (meer dan 100.000 assets offline gebruiken is geen enkel probleem).
 • De oplossing is volledig uitbreidbaar en aanpasbaar en maakt gebruik van open- en industrie standaarden zoals HTML5, SAPUI5, Cordova, SQL en ABAP.
 • De app kan eenvoudig integreren met andere apps en er zijn standaard tal van uitbreidingen beschikbaar waaronder de integratie met Navigon, Garmin, Google Maps, foto’s maken en video’s opnemen.
 • De synchronisatie kan geconfigureerd worden per data object, waardoor alleen de noodzakelijke gegevens naar het mobiele device worden doorgestuurd en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare bandbreedte.
 • De synchronisatie kan geoptimaliseerd worden op verschillende niveaus en instellingen zoals synchroon of asynchroon zijn per data object te maken, waardoor er nooit gegevens verloren gaan.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Neem contact op

Alle informatie in één opslag nodig?

Download whitepaper

SAM Smart Asset Management is een product van:

msc solutions

Met alles wat we doen willen we inspecties, onderhoud en customer service eenvoudiger maken en de beschikbaarheid van u assets verhogen. We geloven dat uw technici de meest waardevolle assets zijn van uw organisatie. Ze zouden op hun best moeten kunnen presteren. Dat is waarom we SAM hebben ontwikkeld.

Ideo

Wij geloven dat organisaties hun concurrentiepositie behouden of verbeteren als zij hun service- en onderhoudsprocessen in SAP beter inrichten. IT wordt onderdeel van de business, waardoor de productiviteit wordt verhoogd, kosten beter beheersbaar worden en de organisatie flexibeler kan reageren op veranderingen in de markt.

Het laatste SAM nieuws:

03-06-2020

Ideo stroomlijnt met mobility de inspecties en onderhoudsprocessen van het Belgische water-link

Onlangs heeft Ideo met de implementatie van SAM Smart Asset Management voorzien in de behoefte van het Belgische water-link

Lees verder

21-02-2020

SAM Smart Asset Management – Release 3.0

Een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die doorgevoerd zijn in de 3.0 release van SAM Smart Asset Management.

Lees verder

20-03-2019

Eenheidsworst of proces georiënteerde apps bij drinkwaterbedrijven

Is het mogelijk om één applicatie met dezelfde functionaliteiten voor de afdeling distributie en de afdeling productie te hebben bij een drinkwaterbedrijf?

Lees verder

Contact

 • Naam bedrijf
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.